25.03.2016 - Η Kyrnesole άλλαξε τη νομική μορφή της σε Ε.Π.Ε.

     

    Κορσική - Με απόφαση της γενικής συνέλευσης και εγγραφή στο εμπορικό μητρώο τον Μάρτιο του 2016, η SolarKapital Group επέφερε αλλαγή στην νομική δομή της μέχρι πρότινος εταιρείας μετοχικής βάσης (σύμφωνα με τον Γαλλικό νόμο), σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Έτσι, ο όμιλος είναι πλέον σε θέση να επωφεληθεί απ'την μεγαλύτερη ευελιξία και την μικρότερη πολυπλοκότητα σχετικά με τρέχουσες και μελλοντικές διοικητικές αποφάσεις.