15.03.2017 – Συγχώνευση στην Ελλάδα

    Αθήνα/Κρήτη/Ρόδος –  Προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η βάση για μελλοντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, οι μετοχές των τεσσάρων ελληνικών εταιρειών εκμετάλλευσης του ομίλου SolarKapital θα κατέχονται μελλοντικά από μια ενιαία οντότητα της SolarKapital με έδρα τη Γερμανία. Με τη συγκατάθεση των μετόχων, η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Η νέα δομή των μετόχων θα μειώσει την πολυπλοκότητα και θα συνοδεύεται από βελτίωση της αποτελεσματικότητας, κυρίως με τη μορφή εξοικονόμησης κόστους. Αναμένοντας την περαιτέρω σταθεροποίηση των γενικών επιχειρηματικών συνθηκών στην Ελλάδα, παραμένει ο στόχος του ομίλου να αναπτύξει νέες Φ/Β εγκαταστάσεις και / ή να αποκτήσει υπάρχοντες εγκαταστάσεις στην Κρήτη και τη Ρόδο, αλλά και στην ηπειρωτική χώρα. Εκτός από αυτό και με στόχο περαιτέρω επενδύσεις και τους ελέγχους κεφαλαίου που ισχύουν σήμερα, ο Andreas Leimbach, Managing Partner του Ομίλου SolarKapital, πραγματοποίησε πρόσφατα ενθαρρυντικές συναντήσεις με υψηλόβαθμους εκπροσώπους της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα.