30.11.2017 – Ο ηλιακός τομέας οδηγεί την απασχόληση

    Φρανκφούρτη – Ο ηλιακός τομέας θα μπορούσε να δημιουργήσει έως και 100.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως το 2021. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της έρευνας "Solar PV Jobs & Value Added in Europe", η οποία διεξάγεται από τον σύλλογο Solar Power Europe (SPE). Σύμφωνα με τη μελέτη, o ηλιακός τομέας θα ανέλθει σε 175.000 Ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας, παράγοντας 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομικής αξίας, εάν η Ευρώπη πληροί τους στόχους της για την ανανεώσιμη ενέργεια το 2020. Ο στόχος απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να καλύπτουν τουλάχιστον το 20% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα ο στόχος για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030 είναι 27%, μόνο 7% υψηλότερος από τον στόχο για το 2020. Η μελέτη προέβλεψε την επίδραση της μετάβασης στο 35% σε ηλιακές θέσεις εργασίες και διαπίστωσε ότι θα δημιουργηθούν άλλες 120.000, φέρνοντας το συνολικό νούμερο κοντά στις 350.000 έως το 2030. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποτίθεται ότι αποτελούν κίνητρο για τους πολιτικούς να στηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη του ηλιακού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.