10.03.2018 – Φ/Β εγκαταστάσεις στην Ελλάδα: Σταθερή παραγωγή με υψηλή απόδοση

    Ελλάδα – Το 2017 αποδείχθηκε ακόμη ένα επιτυχημένο έτος για τις Φ/Β εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα. Oι εγκαταστάσεις της Κρήτης είχαν συνολική ετήσια παραγωγή 918.7 MWh η οποία είναι κατά προσέγγιση σύμφωνη με τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών (δείτε γράφημα). Παρόμοια αποδεικνύεται και η κατάσταση στην Ρόδο με ετήσια παραγωγή 484.3 MWh. Τα καλά αυτά αποτελέσματα εξακολουθούν να βασίζονται στην ενεργή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τόσο εμπορικά όσο και τεχνικά.