15.05.2018 – Η ENcome συνεχίζει την στρατηγική "buy&build"

    Παρίσι/Κλάγκενφούρτ επί της Βέρτερζεε - Η ENcome Energy Performance GmbH και η Green Services Group ανακοίνωσαν τη συγχώνευση των O&M επιχειρήσεων τους στη Γαλλία. Και οι δύο συνεργάτες θα μεταφέρουν τις O&M δραστηριότητες τους και συγκεκριμένα την επιχείρηση Ο&Μ της KBE Energy, μια από τις θυγατρικές της Green Services Group, στη νέα κοινοπραξία  ENcome Energy Performance France SAS. Έτσι, η ENcome Γαλλίας, μετατρέπεται σε έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές υπηρεσιών O&M στη Γαλλία με το χαρτοφυλάκιο O&M να προσεγγίζει τα 150 MWp. Η συναλλαγή εκ μέρους της ENcome, οργανώθηκε από την SolarKapital.