07.01.2013 - 2012 – Χρονιά με υψηλές παραγωγές για τα Φ/Β πάρκα της Κρήτης

     

    Event Bild
    Το 2012 ήταν μια χρονιά με υψηλές αποδόσεις και για τα επτά Φ/Β πάρκα της SolarKapital Group. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2012, περισσότερες από 800.000 kWh ενέργειας τροφοδότησαν το δίκτυο του νησιού. Σε ετήσια βάση, η ειδική απόδοση είναι περισσότερη από 1.750 kWh/kWp. Δυστυχώς όμως, οι πληρωμές της ΔΕΔΔΗΕ καθυστερούν τους τελευταίους μήνες. Επιπλέον, η Ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε ένα ειδικό φόρο για τους παραγωγούς ΑΠΕ σε ποσοστό 25 με 27% επί των πληρωμών της ΔΕΔΔΗΕ απ’ τον Ιούλιο του 2012.