13.09.2016 - Ακόμα μια εξαγορά Φ/Β πάρκου (1.6 ΜWp) ολοκληρώθηκε

     

    Ντεσάου, Σαξωνία Άνχαλτ - Η SolarKapital group προέβη στην απόκτηση ενός ακόμη φ/β πάρκου τον Σεπτέμβριο του 2016, το οποίο είχε αρχικά συνδεθεί το 2012. Η ισχύς του πάρκου είναι 1.6 ΜWp, με σταθερές βάσεις στέγης αλλά και εδάφους. Τα εγκατεστημένα πλαίσια είναι της Canadian Solar και οι μετατροπείς της Schneider Electric. «Αυτή η εξαγορά αποδεικνύει τη συνεχή build up στρατηγική μας σχετικά με ένα χαρτοφυλάκιο στη Γερμανία αποτελούμενο από Φ/Β πάρκα μεσαίου μεγέθους », αναφέρει ο Rudolf Vossen, εταίρος της SolarKapital. Σε εξέλιξη βρίσκονται και περαιτέρω εξαγορές με σκοπό τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και επιστροφής αποδόσεων άνω του μέσου όρου. «Κέρδη αποδοτικότητας θα επιτευχθούν με την πραγματοποίηση τεχνικών και εμπορικών βελτιστοποιήσεων στο Ντεσάου, καθώς και από την ένταξη Φ/Β πάρκων παρόμοιου μεγέθους στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο».