28.06.2018 – Έκθεση της KPMG: Συνεχής αύξηση του ηλιακού τομέα

    Βερολίνο – Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη της KPMG, η ηλιακή αγορά θα συνεχίσει να βλέπει αυξημένο ενδιαφέρον σε μεγάλης κλίμακας έργα. Βασιζόμενη σε έρευνα 200 επενδυτών ανώτερου επιπέδου, η μελέτη διαπιστώνει τρία βασικά σημεία για το εγγύς μέλλον του ηλιακού επιχειρηματικού τομέα. Πρώτον ότι η ηλιακή αγορά θα προσελκύσει επενδυτές λόγω μείωσης των τιμών όσο η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο επικερδής ακόμα και χωρίς κυβερνητικές επιδοτήσεις. Δεύτερον, ότι η ηλιακή ενέργεια θα αυξηθεί περισσότερο από όλους τους άλλους υποτομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από άποψη ισχύος (ΜW) τα επόμενα πέντε χρόνια. Και τρίτον, εκτιμά ότι η Γερμανία θα γίνει το επίκεντρο για ηλιακές συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (αριθμός και όγκος συμφωνιών) στο κοντινό μέλλον – με τα πλεονεκτήματα της Γερμανίας να είναι οι σταθερές πολιτικές και τα συνεχή αναπτυξιακά σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.