03.03.2015 - Νέα γραφεία

     

    Rennbahnstraße 72-74

    Η SolarKapital μετακόμισε στα νέα γραφεία της στη Φρανκφούρτη. Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο την επέκταση σε χώρο και λειτουργίες, αλλά και την δυνατότητα συστέγασης με την ENcome Deutschland που προηγουμένως είχε την έδρα της στο Mainz. Αυτό παρέχει σαφή πλεονεκτήματα όπως, ταχύτερη επικοινωνία, μείωση των αποστάσεων και σε μερικές περιπτώσεις πιο συντονισμένης δράσης. Η σταθερή ανάπτυξη και εξέχουσα θέση στην αγορά της SolarKapital, των θυγατρικών της και των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της, έχριζαν το βήμα αυτό αναγκαίο.