Η ομάδα συνεργατών συμπληρώνεται από μια ομάδα ειδικών, η πλειοψηφία της οποίας συνεργάζεται μαζί μας από το 2007. Τα μέλη της ομάδα δρουν συμπληρωματικά και βασιζόμενα στην μακρόχρονη εμπειρία τους, παρέχουν στρατηγικές, επιχειρησιακές, τεχνικές, λογιστικές καθώς και νομικές γνώσεις.


Dieter Tiemann

Συνεργάτης
 • 20+ έτη εμπειρίας ως ανεξάρτητος οικονομικός σύμβουλος και Asset Manager
 • 13+ έτη εμπειρίας σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Rudolf Vossen

Συνεργάτης
 • ­ 20+ έτη εμπειρίας στη κεφαλαιαγορά και στη χρηματοδότηση έργων
 • ­ 5+ έτη εμπειρίας σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Stefan Mertel

Μελέτες / Αναλύσεις
 • Διπλ. Οικονομολόγος
 • 4+ έτη εμπειρίας στον τομέα του Private Equity

Alexander Pawlak

Ηλεκτρολογικά / Επίβλεψη Κατασκευών / Τεύχοι διαγωνισμών
 • Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • 25+ έτη εμπειρίας στις κατασκευές μεγάλων έργων

Maren Bittner

Νομικός Σύμβουλος
 • Δικηγόρος
 • Δικηγόρος σε διάφορα δικηγορικά γραφεία

Till Richter

Αναλυτής
 • Οικονομολόγος
 • 2+ έτη εμπειρίας στον τομέα του Private Equity

Dionisios Panayotidis


Στρατηγική & Διαχείρηση, Ελλάδα
 • Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διπλ. Οικονομολόγος Μηχανικός
 • 10+ έτη στη Siemens, Ελλάδα
 • 14+ έτη στη Roland Berger, Γερμανία

Athanasios Kyriakis

Τήρηση λογιστικών βιβλίων / φόροι / controlling
 • Διπλ. Οικονομολόγος
 • 20+ έτη εμπειρίας ως φοροτεχνικός σύμβουλος και λογιστής

Constantinos Sioumis

Έρευνα Αγοράς, M&A
 • Διπλ. Οικονομολόγος Μηχανικός
 • 5+ έτη εμπειρίας ως σύμβουλος επιχειρήσεων

Nikos Papazoglou

Συντήρηση & Λειτουργία
 • Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
 • Πολυτεχνείο Κρήτης

Christof Metz

Ανάλυση Επενδύσεων
 • Διπλ. Μηχανικός Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
 • M.Sc. in Management, Frankfurt School of Finance & Management

Dagmar Spanraft

Ανάλυση Επενδύσεων
 • Πτυχίο οικονομικών στο Οικονομικό και Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο Βιέννης
 • Master στην Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτικήt
   

Ετικέτες: leimbach, andreas