Κεφάλαιο και Επιχειρηματικότητα

Η SolarKapital επενδύει κεφάλαια και επιχειρηματικότητα σε επιχειρήσεις και πρότζεκτ του ηλιακού τομέα.

Η SolarKapital είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που ως ενεργός εταίρος επενδύει κεφάλαια και τεχνογνωσία σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του ηλιακού τομέα. Έχοντας ενεργό ρόλο, η SolarKapital υποστηρίζει καινοτόμες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη. Ψάχνουμε επιχειρήσεις οι οποίες επικεντρώνονται όχι μόνο στα ερωτήματα «τι;» και «πώς;» (τι κάνουμε και πώς το κάνουμε;). Πιο σημαντικό για εμάς είναι η ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα « γιατί το κάνουμε». Εκτός από τις επιχειρηματικές επενδύσεις, η SolarKapital εξαγοράζει ηλιακά πρότζεκτ ως ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας.
Η γεωγραφική εστίαση των επιχειρηματικών επενδύσεων είναι σε εταιρίες με βάση την Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία. Για επενδύσεις πρότζεκτ η γεωγραφική εστίαση είναι προς το παρόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η μακρόχρονη εμπειρία της ομάδας εταίρων στις ιδιωτικές επενδύσεις, στην χρηματοδότηση εταιριών και έργων, στις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη SolarKapital τον ιδανικό συνεργάτη για επενδύσεις στον ηλιακό τομέα. Το δικό μας «γιατί» είναι η ευχαρίστηση του να είμαστε μέρος της εξέλιξης ηγετικών/σπουδαίων/μοναδικών εταιριών. Η μετριότητα δεν αποτελεί επιλογή.

Αγωνιζόμαστε για μια ελκυστική σχέση ρίσκου/απόδοσης για τους επενδυτές μας. Δεν διαχειριζόμαστε απλώς επενδυτικά κεφάλαια τρίτων, αλλά επενδύουμε και δικά μας στο χαρτοφυλάκιο των εταιριών και πρότζεκτ μας. Αυτές οι επενδύσεις εξασφαλίζουν πλήρες ευθυγράμμιση των συμφερόντων. Η εξέλιξη των εταιριών είναι μέρος της επιτυχίας μας. Η SolarKapital προσφέρει στους επενδυτές της , ευκαιρίες με σχετικά μικρή πολυπλοκότητα και δοκιμασμένες νομικές μορφές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.

Κίνητρο

Υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι για εστίαση στον ηλιακό τομέα:

O ηλιακός τομέας είναι σχετικά νέος. Έτσι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο περιθώριο εξέλιξης και ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι σημαντική κινητήριος δύναμη για τις επενδύσεις μας.

O ηλιακός τομέας προσφέρει την ευκαιρία για εφαρμογή εμπειρίας και επιχειρηματικών ιδεών από διαφορετικούς κλάδους. Έτσι, ηλιακές εταιρίες και πρότζεκτ προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για βελτίωση των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και φέρνουν μια βιώσιμη αύξηση στην αξίας των επενδύσεων μας.

O ηλιακός τομέας είναι μια διεθνής αγορά. Έτσι, εταιρίες του χώρου έχουν την ευκαιρία να διεθνοποιήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η διασυνοριακή δραστηριότητα είναι επιπλέον ένας οδηγός και παράγοντας επιτυχίας για τις επενδύσεις μας.

O ηλιακός τομέας αποτελεί ήδη βασική συνιστώσα του ενεργειακού μίγματος και θα συνεχίσει και μελλοντικά. Συνεπώς ηλιακές εταιρίες και πρότζεκτ μπορούν όχι μόνο να είναι οικονομικά επιτυχημένες αλλά και να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση της ενεργειακή βιομηχανίας.

O ηλιακός τομέας είναι ανεξάντλητος και κλιματικά φιλικός. Οι ηλιακές επενδύσεις ανταποκρίνονται στις ανησυχίες του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Επιχειρηματικό μοντέλο

Η ηλιακή αγορά είναι εξαιρετικά ελκυστική:

 • πολλαπλοί δείκτες αξίας για επιχειρηματικές επενδύσεις ( ανάπτυξη της αγοράς, βελτίωση των λειτουργικών κερδών, ενοποίηση/Buy&Build, αναδιάρθρωση, διεθνοποίηση)
 • σταθερές ταμειακές ροές, χαμηλό δείκτη χρέους και υψηλή δυνατότητα απόδοσης για επενδύσεις σε πάρκα
 • περιορισμένη συσχέτιση με άλλες κατηγορίες χαρτοφυλακίων

Παρέχουμε στις ηλιακές εταιρίες μετοχικό κεφάλαιο ύψους 5 εκατ. ευρώ. Εστιάζουμε σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα όπως προμηθευτές Φ/Β εξοπλισμού προμηθευτές Φ/Β πλαισίων, προμηθευτές Φ/Β μετατροπέων, προμηθευτές βάσεων στήριξης, προμηθευτές υπηρεσιών EPC/Turn Key, φορείς διαχείρισης πάρκων, συστήματα επιτήρησης και εταιρίες υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης.

Συμβουλεύουμε τους επιχειρηματίες για κάθε επιχειρηματική πτυχή, όπως στρατηγική, οργάνωση, πωλήσεις, διαχείριση, χρηματοοικονομικά, διεθνοποίηση, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Δεν αναλαμβάνουμε τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης αλλά παρέχουμε υποστήριξη σε μια «κουλτούρα εργαστηρίου».

Ενώ εφαρμόζουμε συντηρητικά επενδυτικά κριτήρια, στοχεύουμε σε μια επένδυση με κατάλληλη σχέση μεταξύ ευκαιριών και ρίσκων. Το επενδυτικό μας παρελθόν χαρακτηρίζεται από τέτοια ορόσημα.

 

Ενεργός συνεργάτης για ορισμένο χρονικό διάστημα - δικτύωση για πάντα

Όλες μας οι επενδύσεις επωφελούνται από το μεγάλο δίκτυο της SolarKapital, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε σημαντικούς λήπτες αποφάσεων. Παίζουμε ενεργό ρόλο ως «συν-επιχειρηματίες» βασιζόμενοι σε συμβουλευτικές και εποπτικές εντολές. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε συχνή ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε στιγμή. Η SolarKapital είναι επενδυτικός συνεργάτης για ορισμένο χρονικό διάστημα – η συνήθης επενδυτική περίοδος είναι τα 5 έτη .

Διάφανη συμμετοχή, καμία προμήθεια επί των πωλήσεων

Η SolarKapital υλοποιεί τις επενδύσεις της σε απλά και δοκιμασμένα νομικά καθεστώτα (σύσταση ετερόρρυθμων εταιρειών Γερμανικού δικαίου). Δεν υπάρχουν προσαυξήσεις και προμήθειες επί των πωλήσεων. Εκτός από την αμοιβή για το management, η SolarKapital ανταμείβεται μονάχα με βάση την επιτυχία («δημιουργία υπεραξίας»).

Η ομάδα της SolarKapital βασίζεται στην πολυετή επιχειρηματική της εμπειρία.
Είμαστε καινοτόμοι επενδυτές έχοντας ανοιχτά αυτιά (και μεγάλη καρδιά) για επιχειρηματίες.

Dr. Andreas Leimbach

Διευθύνων Εταίρος

 • 20+ χρόνια σε επιχειρηματική τραπεζική, δομημένα χρηματοδοτικά προϊόντα και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (μέλος των διοικητικών συμβουλίων των διευθύνων συμβούλων της Dresdner Bank AG, IKB Deutsche Industriebank AG)
 • 12+ χρόνια ως επενδυτής σε επιχειρήσεις και έργα του ηλιακού τομέα
 • Εμπειρία στην διαχείριση μεγάλων οργανισμών (στρατηγική, ανθρώπινοι πόροι, πωλήσεις και διανομή, διοίκηση επιχειρησιακών διεργασιών)
 • MBA, University of Wisconsin, Madison, USA

Dr. Andreas Leimbach

Dr. Tobias Engelhardt

Εταίρος

 • 15+ χρόνια σε ιδιωτικές επενδύσεις, 12+ χρόνια σε επενδύσεις του ηλιακού τομέα
 • Ειδικές γνώσεις ως επιχειρηματίας, σύμβουλος (Roland Berger Στρατηγικοί Επενδυτές) καθώς και επενδυτική συμμετοχή σε
 • περισσότερες από 30 αγοραπωλησίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένου και επενδύσεων στον ηλιακό τομέα
 • Εμπειρία στην παροχή συμβουλών, στη διεύθυνση και χρηματοδότηση εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποίησης καθώς και στην πραγματοποίηση επιτυχημένων «εξόδων»

Dr. Tobias Engelhardt

Rudolf Vossen

Εταίρος

 • 20+ χρόνια σε τραπεζική και χρηματοδότηση επιχειρήσεων καθώς και πρότζεκτ χρηματοδότησης κεφαλαιαγοράς (διευθυντικό στέλεχος στις Banque Indosuez, Dresdner Kleinwort Benson, JP Morgan, Dresdner Bank)
 • 12+ χρόνια εμπειρίας παροχής συμβουλών στην ηλιακή βιομηχανία

Rudolf Vossen

Constantinos Sioumis

Εμπορικός Διευθυντής - Ελλάδα

 • Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, MBA, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • M.Sc. Energy Systems, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
 • 17+ έτη στη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις
 • 10+ έτη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Constantinos Sioumis

Thomas Leimbach

Εταίρος

 • π. Μέλος Νομαρχιακού Συμβουλίου
 • π. Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου
 • Δικηγόρος
 • 20+ έτη εμπειρία σε δημόσιες υπηρεσίες
 • 12+ έτη εμπειρία σε ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων

Thomas Leimbach

Sebastian Leonhard

Διαχειριστής επενδύσεων

 • M.Sc. Στρατηγική & Χρηματοοικονομική, Πανεπιστήμιο Gießen, Γερμανία
 • 4+ έτη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Sebastian Leonhard

Sylvain Deshayes

Διαχείριση Ανάπτυξης και Μηχανικής Έργων

 • Διπλ. Μηχανικός Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Μπελφόρ, Γαλλία
 • 7+ έτη στην Ανάπτυξη και Μηχανική Φ/Β
 • 9+ έτη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Sylvain Deshayes

Nikolaos Stratos

νάλυση Επενδύσεων

 • B.Sc. Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
 • 4+ έτη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Nikolaos Stratos

 

Christiane von Plotho

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Γραφείου
 • MBA
 • 22+ χρόνια στον τραπεζικό τομέα
 • 8+ έτη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Britta Leimbach

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
 • 22+ χρόνια στην διαχείριση έργου και μάρκετινγκ
 • 5+ έτη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Nikos Papazoglou

Λειτουργία & Συντήρηση - Ελλάδα
 • Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 10+ χρόνια στην διαχείριση και λειτουργία Φ/Β εγκαταστάσεων

 

Athanasios Kyriakis

Επικεφαλής Οικονομικών/Λογιστικών
 • Πτυχιούχος Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Λογιστής/Φοροτεχνικός Α’ Τάξης
 • 26+ έτη λογιστικές/φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • 17+ έτη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Jean-Michel Buil

Λειτουργία & Συντήρηση – Κορσική
 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • 22+ έτη στην ηλεκτρολογική μηχανική και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Elisavet Kourtoglou

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων - Ελλάδα
 • Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • M.Sc, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 13+ έτη στην αδειοδότηση και διαχείριση κατασκευαστικών έργων

 

Marcia Kettern

Αναλύτρια Επενδύσεων

 • M. Sc. Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων
 • Πανεπιστήμιο Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ

 

Ιωάννης Νύκταρης

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων – Ελλάδα

 • Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΑΤΕΙ, Κρήτη
 • 5+ έτη διαχείριση τεχνικών πεδίου
 • 2+ έτη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

 

 •  
 •  

Διευρυμένη Ομάδα

Οι συνεργάτες μας συμπληρώνονται από ομάδα ειδικών, οι περισσότεροι εκ των οποίων τους στηρίζουν από το 2007. Η ομάδα παρέχει στρατηγικές, διαχειριστικές, τεχνικές, λογιστικές υπηρεσίες. Τα μέλη της διαθέτουν συμπληρωματικά προσόντα και μακροχρόνια εμπειρία στο τομέα τους.

 

Alexander Pawlak

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Κατασκευή Επίβλεψη / ITB
 • Πτυχίο Μηχανικού
 • 28+ χρόνια σε κατασκευές μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 

Eleftheria Drosaki

Νομική Σύμβουλος
 •  
 • Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • LL.M στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο Λονδίνου
 • 17+ έτη στο Αστικό & Τραπεζικό Δίκαιο
 • 12+ έτη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας