Κεφάλαιο και Επιχειρηματικότητα

Η SolarKapital επενδύει κεφάλαια και επιχειρηματικότητα σε επιχειρήσεις και πρότζεκτ του ηλιακού τομέα.

Η SolarKapital είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που ως ενεργός εταίρος επενδύει κεφάλαια και τεχνογνωσία σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του ηλιακού τομέα. Έχοντας ενεργό ρόλο, η SolarKapital υποστηρίζει καινοτόμες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη. Ψάχνουμε επιχειρήσεις οι οποίες επικεντρώνονται όχι μόνο στα ερωτήματα «τι;» και «πώς;» (τι κάνουμε και πώς το κάνουμε;). Πιο σημαντικό για εμάς είναι η ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα « γιατί το κάνουμε». Εκτός από τις επιχειρηματικές επενδύσεις, η SolarKapital εξαγοράζει ηλιακά πρότζεκτ ως ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας.
Η γεωγραφική εστίαση των επιχειρηματικών επενδύσεων είναι σε εταιρίες με βάση την Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία. Για επενδύσεις πρότζεκτ η γεωγραφική εστίαση είναι προς το παρόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η μακρόχρονη εμπειρία της ομάδας εταίρων στις ιδιωτικές επενδύσεις, στην χρηματοδότηση εταιριών και έργων, στις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη SolarKapital τον ιδανικό συνεργάτη για επενδύσεις στον ηλιακό τομέα. Το δικό μας «γιατί» είναι η ευχαρίστηση του να είμαστε μέρος της εξέλιξης ηγετικών/σπουδαίων/μοναδικών εταιριών. Η μετριότητα δεν αποτελεί επιλογή.

Αγωνιζόμαστε για μια ελκυστική σχέση ρίσκου/απόδοσης για τους επενδυτές μας. Δεν διαχειριζόμαστε απλώς επενδυτικά κεφάλαια τρίτων, αλλά επενδύουμε και δικά μας στο χαρτοφυλάκιο των εταιριών και πρότζεκτ μας. Αυτές οι επενδύσεις εξασφαλίζουν πλήρες ευθυγράμμιση των συμφερόντων. Η εξέλιξη των εταιριών είναι μέρος της επιτυχίας μας. Η SolarKapital προσφέρει στους επενδυτές της , ευκαιρίες με σχετικά μικρή πολυπλοκότητα και δοκιμασμένες νομικές μορφές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.

Κίνητρο

Υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι για εστίαση στον ηλιακό τομέα:

O ηλιακός τομέας είναι σχετικά νέος. Έτσι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο περιθώριο εξέλιξης και ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι σημαντική κινητήριος δύναμη για τις επενδύσεις μας.

O ηλιακός τομέας προσφέρει την ευκαιρία για εφαρμογή εμπειρίας και επιχειρηματικών ιδεών από διαφορετικούς κλάδους. Έτσι, ηλιακές εταιρίες και πρότζεκτ προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για βελτίωση των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και φέρνουν μια βιώσιμη αύξηση στην αξίας των επενδύσεων μας.

O ηλιακός τομέας είναι μια διεθνής αγορά. Έτσι, εταιρίες του χώρου έχουν την ευκαιρία να διεθνοποιήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η διασυνοριακή δραστηριότητα είναι επιπλέον ένας οδηγός και παράγοντας επιτυχίας για τις επενδύσεις μας.

O ηλιακός τομέας αποτελεί ήδη βασική συνιστώσα του ενεργειακού μίγματος και θα συνεχίσει και μελλοντικά. Συνεπώς ηλιακές εταιρίες και πρότζεκτ μπορούν όχι μόνο να είναι οικονομικά επιτυχημένες αλλά και να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση της ενεργειακή βιομηχανίας.

O ηλιακός τομέας είναι ανεξάντλητος και κλιματικά φιλικός. Οι ηλιακές επενδύσεις ανταποκρίνονται στις ανησυχίες του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.